English Česky
KURZY: PŘIHLÁŠENÍ, NÁHRADY, STORNO
Foto lektorů
... Ceny a podmínky

Kurzy: přihlášení, náhrady, storno

Tato stránka popisuje podmínky kurzů PODZIM-ZIMA a JARO. Netýká se kurzů LÉTO ani víkendových workshopů! Podmínky kurzů LÉTO a podmínky víkendových workshopů najdete v rozvrhu těchto akcí.

LEKCE V PRVNÍM TÝDNU SEZÓNY ZA 100 KČ

Každá lekce v prvním týdnu sezóny PODZIM-ZIMA a JARO se platí samostatně a stojí pouze 100 Kč, abyste si mohli Vámi vybraný taneční styl nezávazně vyzkoušet. Úhradu provedete v hotovosti na recepci před začátkem lekce. V prvním týdnu sezóny můžete takto vyzkoušet neomezený počet lekcí. Účastí na první (zkušební) lekci kurzu se nezavazujete k účasti ve zbývající části kurzu! Ohledně rezervace celého kurzu se můžete rozhodnout až po první (zkušební) lekci. Na každou lekci je nutné se předem přihlásit prostřednictvím rezervačního systému.

Nestihl/a jste lekce v prvním týdnu sezóny? Nevadí. Pokud není kurz plně obsazený, máte stále možnost nezávazně vyzkoušet jednu lekci kdykoli po začátku kurzu za cenu single class. Za kurzovné poté případeně uhradíte pouze poměrnou část ceny. Rezervaci lekce provedete v našem rezervačním systému.

REZERVACE KURZU PO PRVNÍ (ZKUŠEBNÍ) LEKCI

Bude-li Vám první (zkušební) lekce vyhovovat, zarezervujete si na recepci celý kurz hned po skončení první lekce. Místo v kurzu Vám poté budeme držet 3 pracovní dny, během kterých je třeba kurzovné zaplatit převodem na účet. Platební údaje Vám pošleme emailem nejpozději do 24 hodin. Platba kurzovného v hotovosti je možná pouze po předchozí dohodě!

REZERVACE KURZU BEZ ZKUŠEBNÍ LEKCE

Máte-li jasno, že chcete navštěvovat celý kurz ještě před první (zkušební) lekcí, rezervaci celého kurzu provedete sami přímo v rezervačním systému. Platební údaje Vám obratem přijdou na e-mail. I v tomto případě platí, že je nutná úhrada převodem na účet do 3 pracovních dnů od provedení rezervace. V případě včasné úhrady (před první lekcí) máte první (zkušební) lekci zdarma.

Jestliže si lekci/kurz zarezervujete a z jakéhokoli důvodu se poté rozhodnete na lekci nepřijít resp. kurz nenavštěvovat, informujte nás prosím e-mailem na info@tsvoila.cz. V opačném případě bude nutné uhradit plnou cenu lekcí, na které nepřijdete a předem jejich rezervaci nezrušíte!

TRVÁNÍ KURZU

Kurzy PODZIM-ZIMA a kurzy JARO zpravidla zahrnují první (zkušební) lekci za 100 Kč a dále 15 následujících lekcí, které se pravidelně opakují každý týden ve stejném čase a na stejném místě. Kurz nelze v žádném případě chápat jako 15 volných vstupů do taneční školy. Lekce probíhají i v době státních svátků a školních prázdnin s výjimkou Vánoc, kdy lekce neprobíhají zpravidla 2 týdny (upřesněno vždy před začátkem sezóny). Začátek kurzu je vždy uvedený v příslušném rozvrhu. Kurz končí poté, co proběhne první (zkušební) lekce a následujících 15 lekcí, tzn. konec sezóny uvedený v rozvrhu chápejte spíše jako orientační. O případném zrušení lekcí a následném prodloužení kurzu Vás vždy informujeme emailem - k rušení lekcí dochází spíše výjimečně a to například z důvodu nemoci lektora či přerušení kurzu z důvodů vzniklých na základě vyšší moci. Prodloužení kurzu zpravidla není důvodem pro storno kurzu (viz Všeobecné obchodní podmínky Taneční školy Voila).

V případě, že do kurzu nastoupíte později než na začátku sezóny, kurz, který si zakoupíte, zahrnuje počet lekcí zbývajících do konce sezóny, čili méně než 15 lekcí. Za kurz v takovém případě zaplatíte pouze poměrnou část ceny. Rezervační systém Vám sníženou cenu spočítá automaticky.

SINGLE CLASS

Single class je systém placení jednotlivých lekcí namísto zaplacení celého kurzu. Naprostá většina lidí dochází na naše lekce formou kurzů, tzn. navštěvují lekce pravidelně a zaplatí si na začátku sezóny celý kurz (1+15 lekcí). Vzhledem k návaznosti lekcí příliš nedoporučujeme chodit nepravidelně systémem single class, nicméně pokud máte z jakéhokoli důvodu zájem platit samostatně každou lekci, na kterou dorazíte, je tu i tato možnost. V tomto případě si od Vás lektor před začátkem lekce vybere v hotovosti cenu dle ceníku single class. Cena single class je samozřejmě výrazně vyšší než poměrná část kurzovného připadající na jednu lekci.

STUDENTSKÉ CENY

Jste-li žák nebo student prezenční formy studia ZŠ, SŠ, VOŠ nebo VŠ (bez ohledu na věk), máte nárok na sníženou cenu (studentskou cenu) některých kurzů a lekcí. Studenti mají povinnost se lektorovi prokázat platným potvrzením o studiu prezenční formy studia ZŠ, SŠ, VOŠ nebo VŠ. Za toto potvrzení je považováno:
- klasické "Potvrzení o studiu" s razítkem školy (dostanete ve Vaší škole),
- platná karta ISIC.
Pozn.: Je-li zcela evidentní, že je dítě mladší 15 let, potvrzení školní docházky nutné není.

MULTISPORT

Počínaje sezónou JARO 2023 jsme zcela ukončili spolupráci se společností MultiSport Benefit. MultiSportku už u nás nelze žádným způsobem využít.

ABSENCE (NEVYUŽITÉ LEKCE)

Jestliže se nemůžete na některou lekci dostavit, máte v zásadě 2 možnosti:

a) Na Vaše jméno může přijít kdokoli z Vašich kamarádů
Kamarád nebo kamarádka na místě nahlásí lektorovi, že jde na lekci místo Vás. Jinak není třeba nic dalšího řešit ani nahlašovat.

b) Zrušíte rezervaci lekce a vyberete si náhradu jindy
Zrušení rezervace je nutné udělat předem, tzn. ještě před tím než daná lekce začne. Rezervaci lekce zrušíte v rezervačním systému. Alternativně je možné rezervaci zrušit emailem - nejpozději však 24 hodin před danou lekcí. V případě včasného zrušení rezervace lekce, Vám bude v rezervačním systému připsán jeden vstup na permanentku. Vstup na permanentce můžete využít pro rezervaci a úhradu neobsazených pravidelných lekcí (nikoli workshopů), a to nejpozději do 6 dnů po skončení kurzu, v rámci něhož/níž byla rezervace pravidelné lekce zrušena. Na permanentku Vám bude připsán nejvýše takový počet vstupů, který odpovídá polovině lekcí daného zaplaceného kurzu (zpravidla 8 lekcí). Zrušením rezervací lekcí převyšující polovinu lekcí daného zaplaceného kurzu nevzniká nárok na další vstupy ani jinou formu náhrady. Po skončení platnosti permanentky (6 dnů po skončení kurzu) zaniká nárok na jakékoli náhrady zameškaných pravidelných lekcí. Platnost permanentky nelze prodloužit.

ZRUŠENÍ REZERVACE NEZAPLACENÉ LEKCE

Jestliže jste si zarezervoval/a jednotlivou lekci (první lekce kurzu, single class), nemáte lekci dosud zaplacenou a nemůžete z jakéhokoli důvodu dorazit, je nutné rezervaci lekce předem zrušit, a to nejlépe přímo v rezervačním systému, případně emailem (info@tsvoila.cz) či telefonicky (731142796). Pokud rezervaci nezaplacené lekce předem nezrušíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny lekce. Zrušení rezervace celého kurzu (na rozdíl od zrušení rezervace jednotlivých lekcí) je možné pouze emailem (info@tsvoila.cz) či telefonicky (731142796) - rezervační systém Vám zrušení rezervace celého kurzu nepovolí.

Toto se netýká situace, kdy máte lekci/kurz předem zaplacený. V takovém případě je rušení rezervací dobrovolné - viz "Absence (nevyužité lekce)".

ZRUŠENÍ (STORNO) REZERVACE KURZU

V případě, že z důvodu závažného dlouhodobého (několikaměsíčního) onemocnění nebo vážného úrazu nebudete moci v kurzu pokračovat a nikdo z Vašich známých Vaši rezervaci nevyužije, vrátíme Vám 50 % z ceny nevyčerpané části kurzu. O storno kurzu lze zažádat jen z výše uvedených zdravotních důvodů a tyto důvody je třeba doložit písemným potvrzením od lékaře do konce sezóny, v které stornovaný kurz probíhá. Storno kurzu provedete e-mailem na info@tsvoila.cz.

PŘIJÍMÁME POUKAZY A KARTY

Přijímáme poukazy Ticket Multi Přijímáme poukazy Ticket Sport&Kultura Přijímáme poukazy Ticket Darkový   Přijímáme poukazy Relax Pass, Flexi Pass a Dárkový Pass Přijímáme poukazy Fokus Pass

Přijímáme poukazy Unišek a Unišek+ Přijímáme poukazy Unišek+ Přijímáme poukazy Unišek+FKSP Přijímáme poukazy Cadhoc

Přijímáme karty Benefity   Přijímáme karty BenefitPlus


www.tsvoila.cz © 2019-2023 | Designed by Jan Svitlík

Poslední aktualizace: 4.2.2023
TOPlist
Call Rezervace
Call Rezervace