English Česky
KURZY: PŘIHLÁŠENÍ, NÁHRADY, STORNO
Foto lektorů
... Ceny a podmínky

Kurzy: přihlášení, náhrady, storno

Tato stránka popisuje podmínky kurzů PODZIM-ZIMA a JARO. Podmínky kurzů LÉTO najdete v letním rozvrhu.


LEKCE V PRVNÍM TÝDNU SEZÓNY ZA 100 KČ

Každá lekce v prvním týdnu sezóny PODZIM-ZIMA a JARO se platí samostatně a stojí pouze 100 Kč, abyste si mohli Vámi vybraný taneční styl nezávazně vyzkoušet. Úhradu provedete v hotovosti na recepci před začátkem lekce. V prvním týdnu sezóny můžete takto vyzkoušet neomezený počet lekcí. Účastí na první (zkušební) lekci kurzu se nezavazujete k účasti ve zbývající části kurzu! Ohledně rezervace celého kurzu se můžete rozhodnout až po první (zkušební) lekci. Na každou lekci je nutné se předem přihlásit prostřednictvím rezervačního systému.

Nestihl/a jste lekce v prvním týdnu sezóny? Nevadí. Pokud není kurz plně obsazený, máte stále možnost nezávazně vyzkoušet jednu lekci kdykoli po začátku kurzu za cenu single class. Za kurzovné poté případeně uhradíte pouze poměrnou část ceny (např. 14 lekcí z 15). Rezervaci lekce provedete v našem rezervačním systému.


REZERVACE KURZU PO PRVNÍ (ZKUŠEBNÍ) LEKCI

Bude-li Vám první (zkušební) lekce vyhovovat, zarezervujete si na recepci celý kurz hned po skončení první lekce. Místo v kurzu Vám poté budeme držet 3 pracovní dny, během kterých je třeba kurzovné zaplatit převodem na účet. Platební údaje Vám pošleme emailem nejpozději do 24 hodin. Platba kurzovného v hotovosti je možná pouze po předchozí dohodě!


REZERVACE KURZU BEZ ZKUŠEBNÍ LEKCE

Máte-li předem (bez zkušební lekce) jasno, že chcete navštěvovat celý kurz, rezervaci celého kurzu provedete sám/sama přímo v rezervačním systému. Platební údaje Vám obratem přijdou na e-mail. V případě včasné úhrady máte první (zkušební) lekci zdarma a na kurzu Vám budeme držet místo bez ohledu na to, kdy prvně dorazíte.


Jestliže si lekci/kurz zarezervujete a z jakéhokoli důvodu se poté rozhodnete na lekci nepřijít resp. kurz nenavštěvovat, zrušte prosím včas Vaši rezervaci prostřednictvím rezervačního systému, nebo nás včas informujte e-mailem na info@tsvoila.cz. V opačném případě bude nutné uhradit plnou cenu lekcí, na které nepřijdete a předem jejich rezervaci nezrušíte!


TRVÁNÍ KURZU

Kurzy PODZIM-ZIMA a kurzy JARO zpravidla zahrnují první (zkušební) lekci za 100 Kč a dále 15 následujících lekcí, které se pravidelně opakují každý týden ve stejném čase a na stejném místě. Kurz nelze v žádném případě chápat jako 15 volných vstupů do taneční školy. Lekce probíhají i v době státních svátků a školních prázdnin s výjimkou Vánoc, kdy lekce neprobíhají zpravidla 2 týdny (upřesněno vždy před začátkem sezóny). Začátek kurzu je vždy uvedený v příslušném rozvrhu. Kurz končí poté, co proběhne první (zkušební) lekce a následujících 15 lekcí, tzn. konec sezóny uvedený v rozvrhu chápejte spíše jako orientační. O případném zrušení lekcí a následném prodloužení kurzu Vás vždy informujeme emailem - k rušení lekcí dochází spíše výjimečně a to například z důvodu nemoci lektora či přerušení kurzu z důvodů vzniklých na základě vyšší moci. Prodloužení kurzu zpravidla není důvodem pro storno kurzu (viz Všeobecné obchodní podmínky Taneční školy Voila).

V případě, že do kurzu nastoupíte později než na začátku sezóny, kurz, který si zakoupíte, zahrnuje počet lekcí zbývajících do konce sezóny, čili méně než 15 lekcí. Za kurz v takovém případě zaplatíte pouze poměrnou část ceny (např. 14 lekcí z 15). Rezervační systém Vám sníženou cenu spočítá automaticky.


SINGLE CLASS

Single class je systém placení jednotlivých lekcí namísto zaplacení celého kurzu. Naprostá většina lidí dochází na naše lekce formou kurzu, tzn. navštěvují lekce pravidelně a zaplatí si na začátku sezóny celý kurz (1+15 lekcí). Vzhledem k návaznosti lekcí příliš nedoporučujeme chodit nepravidelně systémem single class, nicméně pokud máte z jakéhokoli důvodu zájem platit samostatně každou lekci, na kterou dorazíte, je tu i tato možnost. V tomto případě si od Vás lektor před začátkem lekce vybere v hotovosti cenu dle ceníku single class. Cena single class je samozřejmě výrazně vyšší než poměrná část kurzovného připadající na jednu lekci.


STUDENTSKÉ CENY

Jste-li žák nebo student prezenční formy studia ZŠ, SŠ, VOŠ nebo VŠ (bez ohledu na věk), máte nárok na sníženou (studentskou) cenu některých kurzů a lekcí. Studenti mají povinnost se recepčnímu nebo lektorovi prokázat platným potvrzením o studiu (klasické papírové "Potvrzení o studiu" s razítkem školy, platná karta ISIC). Pozn.: Je-li zcela evidentní, že je dítě mladší 15 let, potvrzení školní docházky nutné není.


MULTISPORT

Počínaje sezónou JARO 2023 jsme zcela ukončili spolupráci se společností MultiSport Benefit. MultiSportku už u nás nelze žádným způsobem využít.


ZRUŠENÍ REZERVACE NEZAPLACENÉ LEKCE

Jestliže jste si zarezervoval/a jednotlivou lekci (první lekce kurzu, single class), nemáte lekci dosud zaplacenou a nemůžete z jakéhokoli důvodu dorazit, je nutné rezervaci lekce zrušit nejpozději 4 hodiny před začátkem lekce prostřednictvím našeho rezervačního systému. Alternativně je možné rezervaci lekce zrušit emailem či telefonicky - nejpozději však 24 hodin před začátkem lekce. Pokud rezervaci nezaplacené lekce včas nezrušíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny lekce. Toto se netýká situace, kdy máte lekci zaplacenou (viz níže).


ZRUŠENÍ REZERVACE NEZAPLACENÉHO KURZU

Jestliže jste si zarezervoval/a celý kurz a ještě před datem splatnosti jste se rozhodl/a rezervaci kurzu zrušit, je nutné nás o tom informovat emailem (info@tsvoila.cz) či telefonicky (731142796), a to nejpozději do data splatnosti kurzu a zároveň nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu. Zrušení rezervace celého kurzu Vám rezervační systém nepovolí. Pokud rezervaci nezaplaceného kurzu včas nezrušíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny jedné lekce a zároveň Vaši rezervaci kurzu zrušíme. Toto se netýká situace, kdy máte celý kurz zaplacený (viz níže).


ZRUŠENÍ REZERVACE ZAPLACENÉ LEKCE & NÁHRADNÍ VSTUPY

Pokud máte zaplacený kurz a nemůžete na některou lekci dorazit, máte v zásadě 2 možnosti:

a) Na Vaše jméno může přijít kdokoli z Vašich kamarádů
Kamarád nebo kamarádka na místě nahlásí lektorovi, že jde na lekci místo Vás. Jinak není třeba nic dalšího řešit ani nahlašovat.

b) Zrušíte rezervaci lekce a vyberete si náhradní vstup na jiném kurzu
Rezervaci lekce je nutné zrušit prostřednictvím našeho rezervačního systému nejpozději 4 hodiny před začátkem lekce. Alternativně je možné rezervaci zrušit emailem či telefonicky - nejpozději však 24 hodin před začátkem lekce. Za včasně zrušenou rezervaci Vám bude v rezervačním systému připsán jeden náhradní vstup.

Náhradní vstupy můžete využít do konce stejné sezóny (PODZIM-ZIMA, JARO, LÉTO). Např. pokud jste zrušil/a lekci v rámci jarního kurzu, můžete náhradní vstup využít pouze v rámci stejné jarní sezóny. Rezervační systém Vám vygeneruje maximálně takový počet náhradních vstupů, který odpovídá polovině lekcí daného zaplaceného kurzu (zpravidla 8 vstupů). Např. pokud byste zrušil/a celkem 10 lekcí z 15, dostanete pouze 8 náhradních vstupů. Po skončení dané sezóny zaniká nárok na jakékoli náhrady zameškaných lekcí. Platnost náhradních vstupů nelze prodloužit.

Pro využití náhradního vstupu si v rezervačním systému zarezervujte jednotlivou lekci dle vlastního výběru a jako formu úhrady zvolte "Náhradní vstup". Pak už jen stačí na danou lekci dorazit. Zvolit můžete jakoukoli pravidelnou lekci bez ohledu na cenu a délku lekce. Jinými slovy, náhradní vstup = vstup zdarma na jakoukoli pravidelnou lekci.

Pozn.: Na většině kurzů se koncem sezóny zpravidla nacvičuje závěrečné vystoupení a možnost využití náhradních vstupů je tímto výrazně limitována. Doporučujeme proto náhradní vstupy využít nejlépe v první polovině sezóny.

Tip 1: Pokud dopředu víte, že v druhé polovině kurzu některé lekce vynecháte, zrušte si rezervace těchto lekcí s předstihem a náhradní vstupy využijte už v první polovině sezóny.

Tip 2: Na lekci místo Vás může přijít kdokoli z Vašich kamarádů. Stačí pouze nahlásit na začátku tréninku lektorovi, že dotyčný přišel na lekci místo Vás. Pokud náhradní vstupy nechcete nebo nestíháte využít, domluvte se s některým z Vašich kamarádů, který si chce některou naši lekci vyzkoušet, a pošlete ho na lekci místo Vás (rezervace bude na Vaše jméno). Kamarád pak jen na začátku tréninku nahlásí lektorovi, že přišel místo Vás.


ZRUŠENÍ (STORNO) REZERVACE ZAPLACENÉHO KURZU

V případě, že z důvodu závažného dlouhodobého (několikaměsíčního) onemocnění nebo vážného úrazu nebudete moci v kurzu pokračovat a nikdo z Vašich známých Vaši rezervaci nevyužije, vrátíme Vám 50 % ceny nevyčerpané části kurzu. O storno kurzu lze zažádat jen z výše uvedených zdravotních důvodů a tyto důvody je třeba doložit písemným potvrzením od lékaře do konce sezóny, v které stornovaný kurz probíhá. Storno kurzu provedete e-mailem na info@tsvoila.cz. Z jiných než výše uvedených zdravotních důvodů nelze rezervaci zaplaceného kurzu zrušit.

PŘIJÍMÁME POUKAZY A KARTY

Přijímáme poukazy Ticket Multi Přijímáme poukazy Ticket Sport&Kultura Přijímáme poukazy Ticket Darkový   Přijímáme poukazy Relax Pass, Flexi Pass a Dárkový Pass Přijímáme poukazy Fokus Pass

Přijímáme Edenred eTicket   Přijímáme Sodexo Card

Přijímáme poukazy Unišek a Unišek+ Přijímáme poukazy Unišek+ Přijímáme poukazy Unišek+FKSP Přijímáme poukazy Cadhoc

Přijímáme karty BenefitPlus   Přijímáme karty Benefitywww.tsvoila.cz © 2019-2024 | Designed by Jan Svitlík

Poslední aktualizace: 15.4.2024
TOPlist
Call Rezervace
Call Rezervace