English Česky
GDPR
Foto lektorů
... Ceny a podmínky

Zpracování osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů kurzistů a podnájemníků tanečního studia (dále jen "klienti"), kteří jsou fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovávány jsou tyto kontaktní údaje: jméno, příjmení, elektronická adresa (e-mail), číslo mobilního telefonu (dále jen "kontaktní údaje"); a tyto osobní údaje: kamerový záznam kamer umístěných v tanečním studiu Jiřího z Poděbrad (Mánesova 80, Praha 2) a tanečním studiu Můstek (Školská 12, Praha 1) (dále jen "kamerový záznam"). Správcem údajů je Jan Svitlík (dále jen "správce").

Kontaktní údaje

Konktatní údaje primárně zpracovává správce za účelem (a) následné komunikace s klienty pro potřeby dodržení obchodních podmínek taneční školy uvedených na tomto webu a (b) zasílání informací a obchodních sdělení klientům. Konktatní údaje jsou zpracovávány neautomatizovaným i automatizovaným způsobem v elektronické i tištěné podobě. Kontaktní údaje v elektronické podobě jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Kontaktní údaje v tištěné podobě jsou buď bezpečně uloženy v místě podnikání správce, nebo dvakrát ročně skartovány. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem správce na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení správcem na elektronickou adresu klienta. Klient má právo kdykoli ukončit zpracování svých kontaktních údajů a to formou odeslání prázdného emailu správci (info@tsvoila.cz), kde v předmětu uvede "Nechci dostávat emaily". Správce na základě této žádosti uvedené kontaktní údaje smaže z databáze. Zpracováním kontaktních údajů klienta či skupiny klientů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (výhradně zaměstnanec správce). Kontaktní údaje klienta nejsou bez souhlasu klienta zpřístupněny jiným třetím osobám a nejsou předávány do jiných států. Klient má právo na kontrolu či opravu kontaktních údajů v případě, že se domnívá, že jsou u správce vedeny chybně či neaktuálně. Klient potvrzuje, že jím poskytnuté kontaktní údaje jsou přesné a že si je vědom toho, že se jedná o dobrovolné poskytnutí kontaktních údajů.

Kamerový záznam

Kamerový záznam je zpracováván za účelem ochrany majetku a prevence protiprávního jednání v tanečních studiích. Kamerový záznam je zaznamenáván automatizovaným způsobem na paměťové medium na základě detekce pohybu ve vymezeném prostoru na chodbě tanečních studií. Správce se zavazuje poskytnout na požádání detailní informace ohledně záběru kamery. S výjimkou výjimečných situací (dovolená, nemoc apod.) a situací, kdy by budoucí použití kamerového záznamu sloužilo jako důkazní prostředek, je kamerový záznam zpracován do 7 dnů od jeho pořízení a ihned smazán. Zpracování probíhá formou vizuální neautomatizované kontroly přímo správcem. Kamerový záznam není zpřístupněn žádným dalším osobám a není předáván do jiných států.

Citlivé údaje

Pro účely ověření neschopnosti zúčastnit se zbývající části kurzu ze zdravotních důvodů správce vyžaduje od klienta potvrzení vystavené ošetřujícím lékařem opatřené razítkem a podpisem ošetřujícího lékaře (dále jen "Potvrzení"). Některé informace obsažené v Potvrzení mohou být chápany jako citlivý údaj. Klient dává souhlas se zpracováním citlivých údajů obsažených v Potvrzení (dále jen "citlivé údaje") v případě, že oskenované Potvrzení odešle elektronickou poštou správci. Odeslání Potvrzení je dobrovolné, neboť klient má vždy možnost Potvrzení předložit správci osobně k nahlédnutí bez dalšího zpracování správcem. Pokud se klient a správce nedohodnou jinak, místem osobního doložení je adresa tanečního studia (buď Mánesova 80, Praha 2, nebo Školská 12, Praha 1). Splnění podmínek pro storno kurzu není vázáno na způsob doložení Potvrzení. Zpracování Potvrzení probíhá formou vizuální neautomatizované kontroly přímo správcem. Jestliže bylo Potvrzení předáno elektronickou poštou, správce s výjimkou výjimečných situací (dovolená, nemoc apod.) potvrzení zpracuje a ihned smaže do 7 dnů po přijetí Potvrzení. Citlivé údaje nejsou zpřístupněny žádným dalším osobám a nejsou předávány do jiných států.

PŘIJÍMÁME POUKAZY A KARTY

Přijímáme poukazy Ticket Multi Přijímáme poukazy Ticket Sport&Kultura Přijímáme poukazy Ticket Darkový   Přijímáme poukazy Relax Pass, Flexi Pass a Dárkový Pass Přijímáme poukazy Fokus Pass

Přijímáme poukazy Unišek a Unišek+ Přijímáme poukazy Unišek+ Přijímáme poukazy Unišek+FKSP Přijímáme poukazy Cadhoc

Přijímáme karty Benefity   Přijímáme karty MultiSport

Přijímáme karty BenefitPlus

PARTNEŘI

Dárek k promoci
Serghei Vlasenco

Lingua nostra

ViletStavby
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Baletní představení Giselle


www.tsvoila.cz © 2019-2021 | Designed by Jan Svitlík

Poslední aktualizace: 11.10.2021
TOPlist