English Česky
PRAVIDLA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU
Foto lektorů
... Ceny a podmínky

Pravidla rezervačního systému

Podmínky registrace do rezervačního systému

Před provedením registrace do rezervačního systému (dále jen "RS") si přečtěte aktuální obchodní podmínky Taneční školy Voila. Registrací do RS potvrzujete seznámení se s obchodními podmínkami Taneční školy Voila a níže uvedenými pravidly rezervačního systému. Registraci do RS může provést kdokoli, kdo má zájem o lekce nebo podnájem sálů Taneční školy Voila. Registrace je zdarma. Při porušení pravidel RS si vyhrazujeme právo Vámi založenou registraci zrušit.

Postup registrace do rezervačního systému

Po otevření stránky rezervačního systému vidíte rozvrh lekcí. Klikněte na tlačítko "Přihlásit" a následně "Registrace". Zde vyplňte údaje o Vás. Po vyplnění a odeslání údajů Vám bude na uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzovací email. Je třeba se přihlásit do své emailové schránky a obratem registraci potvrdit (dokončit) kliknutím na odkaz v přijatém emailu. Tímto je registrace úspěšně dokončena, můžete se přihlásit a začít RS užívat.

Podmínky rezervace lekce/kurzu

Rezervaci může provést výhradně registrovaný klient. Systém povolí zpravidla 1 rezervaci daného kurzu jedním uživatelem. Je proto třeba, aby se každý registroval do rezervačního systému samostatně. Výjimkou jsou ti, kdo mají zájem výhradně o párové kurzy - tam stačí registrace jednoho z partnerů, jelikož systém umožňuje 2 rezervace jedním uživatelem.

Chcete-li se přihlásit na více lekcí/kurzů, stačí níže uvedeným způsobem rezervovat více jednotlivých lekcí/kurzů. Platbu je třeba provést za každou lekci/kurz samostatně - bude Vám vygenerován jedinečný variabilní symbol. Není možné uhradit více kurzů jednou platbou.

V případech, kdy nemáte možnost vytvořit/změnit/zrušit rezervaci online v RS, je možné o vytvoření/změnu/zrušení rezervace zažádat emailem na info@tsvoila.cz nebo telefonicky na 731 142 796. Tímto však neručíme za včasné vyřízení Vaší žádosti, nicméně uděláme pro to maximum.

Postup rezervace lekce/kurzu

1) Přihlaste se do rezervačního systému.

2) Zvolte taneční sál (každý sál má vlastní kalendář).

3) V kalendáři vyberte lekci/kurz, o který máte zájem.

4) Nastavte kurzor myši na vybranou aktivitu (není třeba klikat) a po zobrazení pole nad lekcí, klikněte na "kurz" nebo "1 lekci". Pokud je lekce/kurz předběžně obsazená/ý ostatními klienty, ukáže se místo toho volba "náhradník".

Volbou "kurz" rovnou rezervujete celý kurz (bez zkušební lekce). Obratem dostanete emailem pokyny k platbě převodem, kterou je třeba provést do 3 pracovních dnů. Je-li to možné, vytvářejte rezervace vždy od začátku kurzu. Upozorňujeme, že pokud provedete rezervaci kurzu od pozdějšího data než od začátku kurzu, vyhrazujeme si právo Vaši rezervaci následně zrušit z důvodu plné obsazenosti kurzu před datem Vašeho nástupu (budete informován/a emailem a vrátíme Vám uhrazené kurzovné na účet). Upřednostňujeme vždy klienty, kteří do kurzu nastoupí hned od jeho začátku.

Volbou "1 lekci" si rezervujete 1 konkrétní lekci. Jedná-li se o zkušební lekci za 100 Kč (první lekce kurzu v rámci sezón PODZIM-ZIMA a JARO), držíme Vám zároveň místo i ve zbylé části kurzu. Po zkušební lekci se rozhodnete, zda máte zájem o rezervaci celého kurzu, či nikoli. Nejedná-li se o zkušební lekci za 100 Kč, rezervace se vztahuje pouze k této jedné lekci. Je-li to možné, rezervujte si vždy hned první lekci daného kurzu (lekce za 100 Kč). Upozorňujeme, že pokud si rezervujete jinou než první lekci kurzu, může se stát, že se kurz na první lekci plně obsadí a Vaše rezervace jednotlivé lekce bude automaticky zrušena (budete informován/a emailem).

Volbou "náhradník" Vás zařadíme do seznamu zájemců o lekci/kurz. Lekce/kurz je v této situaci už předběžně obsazená/ý. V případě kurzů PODZIM-ZIMA a JARO můžete přijít na první (zkušební) lekci daného kurzu (za 100 Kč), nicméně Vám nemůžeme zaručit, že budete moct po první (zkušební) lekci v kurzu pokračovat. Ale vzhledem k tomu, že ne každý z přihlášených na první (zkušební) lekci dorazí a ne každý bude mít o pokračování v kurzu zájem, by na Vás volné místo zbýt mělo, budete-li chtít po lekci v kurzu pokračovat. V každém případě si na první (zkušební) lekci zatančíte. V případě kurzů LÉTO a jednorázových lekcí není možné na kurz/workshop přijít jako náhradník; uvolní-li se místo, budeme Vás informovat.

5) Dokončete rezervaci zadáním jména rezervované osoby a kliknutím na tlačítko preferovaného způsobu platby.
Jméno rezervované osoby = jméno a příjmení toho, kdo k nám skutečně přijde na lekci, tzn. Vaše jméno a příjmení, jméno a příjmení partnera (v případě párových kurzů), jméno a příjmení Vaší dcery/syna apod.
Platba převodem z účtu = platba na náš bankovní účet (standardně do 3 pracovních dnů)
Zaplatit hotově na místě = platba v hotovosti v tanečním studiu (cena Vám bude následně snížena o případný kredit, který máte v RS)
Z permanentky = úhrada lekce/kurzu formou permanentky, na které máte vstup za zrušenou rezervaci jiné lekce, nebo kterou jste si předem zakoupil/a (nebudete nic doplácet)
Z kreditu = úhrada lekce/kurzu formou kreditu, který jste získali za zrušené rezervace jiných lekcí (máte-li v RS dostatečnou výši kreditu, nebudete nic doplácet)

6) Po dokončení rezervace se v horní části stránky krátkodobě zobrazí informace, zda rezervace proběhla v pořádku, či se rezervace nezdařila + důvod nezdaru.

7) Po úspěšné rezervaci se v kalendáři u Vámi rezervované lekce/kurzu zobrazí písmeno "R" (v případě rezervace náhradníka "N"), současně Vám bude odeslán email s informacemi o provedené rezervaci a platebními údaji.

Žáci a studenti

Žáci a studenti prezenční formy studia ZŠ, SŠ, VOŠ nebo VŠ (bez ohledu na věk) mají nárok na nižší cenu některých lekcí a kurzů (studentská cena). Statut studenta je třeba označit v profilu rezervačního systému hned po registraci následujícím způsobem:
Klikněte na kolečko s obrázkem v horní části RS a vyberte "Profil". Ve Vašem profilu otevřete záložku "Nastavení" a v sekci "Označení" zvolte "Student". Poté se Vám pro všechny dostupné lekce zobrazí studentská cena. Potvrzení o studiu pak doneste hned na první lekci, na kterou dorazíte, a předložte jej na recepci. Bez označení statutu studenta v profilu rezervačního systému Vám studentská cena nebude uznána.

Benefity / Benefit Plus / Edenred eTicket / Sodexo Card / Up Gallery Beta

Máte-li zájem uhradit kurz plně či částečně přes Benefity / Benefit Plus / Edenred eTicket / Sodexo Card / Up Gallery Beta (dále jen "benefity"), postup rezervace kurzu je totožný s platbou převodem na účet (viz Postup rezervace lekce/kurzu). Po úspěšném dokončení rezervace dostanete emailem jak pokyny pro platbu převodem, tak pokyny pro platbu přes benefity. Cenu kurzu můžete mezi tyto 2 způsoby platby (převodem, benefity) libovolně rozdělit. Jednotlivou lekci není možné tímto způsobem uhradit. Formou všech 6 typů benefitů lze hradit základní i studentskou cenu.

Flexi pass Sodexo / Ticket Edenred / Šeky Up

Máte-li zájem uhradit lekci/kurz plně či částečně formou flexi passů Sodexo / ticketů Edenred / šeků Up, postup rezervace lekce/kurzu je v zásadě stejný jako pro platbu v hotovosti (viz Postup rezervace lekce/kurzu). Rozdíl je pouze v tom, že před dokončením rezervace uveďte do poznámky k rezervaci skutečnou formu platby, kterou kurz uhradíte, tzn. "passy" / "tickety" / "šeky". Poté dokončete rezervaci zadáním jména rezervované osoby a potvrzením formy úhrady hotově. Po úspěšném dokončení rezervace dostanete emailem údaje pro platbu v hotovosti/převodem. Cenu lekce/kurzu můžete libovolně rozdělit mezi passy/tickety/šeky, hotovost a bankovní převod. Úhradu passy/tickety/šeky a hotovostí provedete na recepci před lekcí. Formou passů/ticketů/šeků lze hradit základní i studentskou cenu.

Podmínky zrušení rezervace, náhrady absencí (permanentky, kredit)

Rezervaci lekce je nutné zrušit prostřednictvím rezervačního systému, a to nejpozději 4 hodiny před začátkem lekce. Alternativně je možné rezervaci lekce zrušit emailem (info@tsvoila.cz) či telefonicky (731 142 796), a to nejpozději 24 hodin před začátkem lekce. Rezervaci kurzu je nutné zrušit emailem (info@tsvoila.cz) či telefonicky (731 142 796), a to nejpozději 24 hodin před začátkem kurzu.

V případě včasného zrušení rezervace lekce, která je součástí kurzu (dále jen "pravidelná lekce"), Vám bude za zrušenou rezervaci v RS připsán jeden vstup na permanentku. Vstup na permanentce můžete využít pro rezervaci a úhradu neobsazených pravidelných lekcí (nikoli jednorázových lekcí), a to nejpozději do 6 dnů po skončení kurzu PODZIM-ZIMA, resp. nejpozději do 6 dnů po skončení kurzu JARO, resp. nejpozději do 6 dnů po skončení celé sezóny LÉTO, v rámci něhož/níž byla rezervace pravidelné lekce zrušena. Na permanentku Vám bude připsán nejvýše takový počet vstupů, který odpovídá polovině lekcí daného zaplaceného kurzu. Zrušením rezervací pravidelných lekcí převyšující polovinu lekcí daného zaplaceného kurzu nevzniká nárok na další vstupy ani jinou formu náhrady. Polovina lekcí kurzu je počítána z celého kurzu a zaokrouhluje se na celé číslo nahoru. Po skončení platnosti permanentky (6 dnů po skončení kurzu PODZIM-ZIMA, resp. 6 dnů po skončení kurzu JARO, resp. 6 dnů po skončení celé sezóny LÉTO) zaniká nárok na jakékoli náhrady zameškaných pravidelných lekcí. Platnost permanentky nelze prodloužit.

V případě včasného zrušení rezervace zaplacené jednorázové lekce Vám bude za zrušenou rezervaci v RS připsán kredit ve výši ceny jednorázové lekce, jejíž rezervace byla zrušena. Kredit můžete využít pro rezervaci a úhradu neobsazených jednorázových a pravidelných lekcí do konce kalendářního roku, v kterém byla rezervace jednorázové lekce zrušena. Rozdíl ceny náhradní lekce a aktuální výše kreditu je možné doplatit převodem na účet nebo v hotovosti. Po skončení kalendářního roku dojde k odmazání celého pozitivního zůstatku kreditu, a tím Vám zanikne nárok na jakékoli náhrady zameškaných jednorázových lekcí. Kredit nelze převést do dalšího kalendářního roku.

PŘIJÍMÁME POUKAZY A KARTY

Přijímáme poukazy Ticket Multi Přijímáme poukazy Ticket Sport&Kultura Přijímáme poukazy Ticket Darkový   Přijímáme poukazy Relax Pass, Flexi Pass a Dárkový Pass Přijímáme poukazy Fokus Pass

Přijímáme Edenred eTicket   Přijímáme Sodexo Card

Přijímáme poukazy Unišek a Unišek+ Přijímáme poukazy Unišek+ Přijímáme poukazy Unišek+FKSP Přijímáme poukazy Cadhoc

Přijímáme karty BenefitPlus   Přijímáme karty Benefity

NAŠI PARTNEŘI:

Dárek k promoci Moje Masérna Beauty Nest Lingua nostra Kudyznudy.cz - tipy na výlet Obránci zvířat


www.tsvoila.cz © 2019-2024 | Designed by Jan Svitlík

Poslední aktualizace: 24.5.2024
TOPlist
Call Rezervace
Call Rezervace